De velden zijn nu allemaal vrijgegeven en dus treedt het “gewone” trainingsschema in werking.

Met dien verstande dat er alleen op veld 3 getraind wordt als dat in het schema staat en de situatie dat toelaat.

Mocht dat niet zo zijn, dan wordt uitgeweken naar veld 4.

Trainingsschema IJ.V.V. De Zwervers 2018-2019