In het jeugdplan 2018 – 2023 zijn de ambities opgenomen die de jeugdafdeling heeft met betrekking tot de sfeer, de prestaties en het voetbaltechnisch beleid. Daarnaast is in dit plan de opzet van de jeugdafdeling beschreven en is het daarmee de leidraad voor de komende jaren.

Zonder in detail te gaan op alle ambities en allerlei organisatorische aspecten volgt hierna een aantal speerpunten van dit jeugdplan. Hebt u echter de behoefte om vanuit een bepaalde functie het gehele jeugdplan in te zien, dan kunt u contact opnemen met ons bestuurslid jeugdvoetbalzaken Joeri Kapsenberg via email j.kapsenberg@upcmail.nl

Speerpunten

IJ.V.V. De Zwervers heeft het statuut Waarden en Normen ingesteld om samen met de KNVB mee te helpen excessen tegen te gaan. Binnen IJ.V.V. De Zwervers geldt het KNVB convenant als uitgangspunt. De 5 basiswaarden bij IJ.V.V. De Zwervers zijn: plezier, respect, eerlijkheid, betrokkenheid en sportiviteit. Iedereen binnen IJ.V.V. De Zwervers, oud of jong, is aanspreekbaar op zijn/haar gedrag.

IJ.V.V. De Zwervers is een voetbalvereniging voor iedereen en beoogt voor al haar leden gezelligheid en ontspanning te brengen waarbij sportiviteit hoofdzaak is en prestatie, binnen de mogelijkheden van alle teams afzonderlijk, wordt nagestreefd. Anders gezegd: er wordt recreatief en prestatiegericht voetbal gespeeld, waarbij te allen tijde het kind het uitgangspunt is en niet de regels of het verenigingsbelang.

IJ.V.V. De Zwervers bedient, binnen de mogelijkheden die het heeft, zoveel mogelijk doelgroepen binnen het jeugdvoetbal. Dit varieert van voetbal voor de aller kleinsten (de kabouters), meisjesvoetbal, ASS voetbal tot aan de traditionele jeugdcategorieën JO08 tot en met JO19.

IJ.V.V. De Zwervers streeft er verder naar om talent voor de club te behouden door deze een goede jeugdopleiding aan te bieden en de jeugd kansen te geven om zich te ontwikkelen binnen zijn sport. Dit geldt niet alleen voor het voetbal zelf, maar IJ.V.V. De Zwervers faciliteert ook in de persoonlijke ontwikkeling van de jeugd met betrekking tot leiderschap, (hoofd-)trainerschap, arbitrage, et cetera.

IJ.V.V. De Zwervers is er op gericht, omwille van de continuïteit van de vereniging, de jeugd te laten doorstromen naar prestatief en recreatief gerichte teams in de senioren.

Samenstelling van de jeugdcommissie