Voor het seizoen 2017-2018 zijn de contributie bedragen als volgt:

Senioren € 215
1e jaars senioren€ 165
junioren € 155
pupillen € 140
kabouters-veld € 77
kabouters-luier € 36
rustende leden€ 72
35+ intern (leiders/trainers) € 52
35+ extern € 72
G-voetbal € 80

Dames/meisjes betalen hetzelfde als hun mannelijke leeftijdsgenoten!

Contributiebeleid

-Leden die de contributie via de automatische incasso betalen, krijgen een korting van € 10. Na afloop van het seizoen wordt, als de incasso probleemloos is verlopen en de storneringstermijn is verstreken, € 10 gerestitueerd. Het aanvraagformulier voor automatische incasso vindt u hier.

-Ingeval van stornering vervalt de korting!

-Leden die per 1 september het gehele jaarbedrag hebben betaald behoeven de € 10 incassokosten niet te betalen. Zij kunnen dus volstaan met betaling van de vastgelegde bedragen minus € 10.

De inning van de contributie kan op verschillende manieren plaatsvinden, waarbij de automatische incasso de voorkeur heeft. De contributie kan dan in 2 termijnen worden voldaan, te weten per 1 augustus en 1 februari. Mocht u nog geen machtiging getekend hebben, dan verzoeken wij u dat alsnog te doen. U kunt het formulier vinden op onze website onder het kopje IJVV DE ZWERVERS en CONTRIBUTIEBELEID.

Ingeval een incasso wordt gestorneerd, wordt een brief verzonden waarin wordt aangedrongen zelf de achterstallige termijn per omgaande te betalen. De volgende termijn loopt dan weer via de incasso. Als de achterstallige termijn niet binnen 1 maand is voldaan volgt automatisch, dus zonder waarschuwing, een speelverbod. Uitgaande van de -maximaal- 2 incassotermijnen dus per 1 september en 1 maart.

Wie geen machtiging heeft getekend moet uiterlijk 1 september betaald hebben, zo niet dan volgt –zonder voorafgaande kennisgeving- een speelverbod.

NB.: Waar speelverbod staat, wordt ook bedoeld dat er dan niet getraind mag worden!

Leden die op 15 oktober niets hebben betaald, worden per 16 oktober als lid van IJVV De Zwervers uitgeschreven. Zij krijgen twee weken voorafgaand daarover schriftelijk bericht. Uiteraard blijven de contributieschuld en overige schulden bestaan en dienen deze voldaan te zijn om voor overschrijving in aanmerking te komen.

Wie een betalingsregeling wil moet dat met een bestuurslid bespreken en daarbij data vastleggen waarop de betalingen worden gedaan. Deze afspraken moeten voor 1 september gemaakt worden, waarbij het streven is dat de volledige contributie per 1 februari is voldaan. Leden die de afgesproken regeling niet nakomen krijgen miv. 2 februari een speelverbod en worden, als er daarna nog niet wordt betaald, per 1 maart –zonder nader bericht- afgevoerd als lid.

Betalingsregelingen die vorig seizoen getroffen werden, moeten nu vernieuwd worden. Wie dus vorig seizoen een regeling had getroffen en dat nu weer wil, moet opnieuw contact opnemen met een bestuurslid.

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van 23 september 2016 heeft ingestemd met dit beleid.

Ingeval de betaling van de contributie via het Jeugd Sportfonds loopt verzoeken wij u de aanvraag tijdig in te dienen!