De afgelopen periode heeft het bestuur uitvoerig nagedacht over of, hoe en welke leden gecompenseerd kunnen worden voor het door corona (groten)deels in het water gevallen seizoen 2020-2021.

In deze afweging is uiteraard rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van de club.
Verder staat vast dat alle leden in meer of mindere mate nadeel hebben ondervonden van de impact van corona op het kunnen trainen en spelen van wedstrijden. Alles overziend zijn we tot het inzicht gekomen dat onze jeugd gedurende corona grotendeels heeft kunnen doortrainen en dat onze senioren het langst verstoken zijn geweest van het kunnen trainen en spelen van wedstrijden.

Daarom heeft het bestuur besloten om specifiek de senioren te compenseren voor het gederfde voetbalplezier. Aan deze compensatie zijn wel een tweetal voorwaarden verbonden (1. de contributie is tijdig betaald en 2. het lidmaatschap wordt voortgezet in het seizoen 2021-2022).

Op dinsdag 1 juni hebben alle senioren die naar ons inzien in aanmerking komen voor compensatie een e-mail ontvangen met verdere uitleg. Mocht je deze e-mail niet ontvangen hebben stuur dan even een mail naar onze penningmeester (jordi_vermaas@hotmail.com).

Uiteraard kan men ook afzien van compensatie. Als daar sprake van is dan zal het bestuur dat bedrag reserveren voor de nieuwbouw van de kantine.

Wij gaan ervan uit dat wij hiermee een passende compensatie bieden.

Het Bestuur.