De Jaarlijkse Algemene Vergadering staat gepland voor vrijdag 13 november a.s. aanvang 19.30 uur. In verband met corona heeft het bestuur besloten deze keer een digitale ledenvergadering te organiseren. Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit die avond virtueel aanwezig te zijn.

U kunt uw deelname aan deze digitale vergadering kenbaar maken door in te schrijven via deze link. Na het inschrijven krijgt u een dag van te voren een link opgestuurd waarmee u via Microsoft Teams de vergadering kunt volgen. U hoeft hiervoor geen Teams beschikbaar te hebben alleen een computer of smartphone met toegang tot internet.

Hieronder vindt u alvast de agenda, de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag van de secretaris. De financiële stukken zullen samen met de link opgestuurd worden naar de personen die zich hebben aangemeld.

Agenda: Agenda JAV d.d. 2020

Notulen vorige vergadering: notulen JAV 2019-10-11

Jaarverslag 2019-2020: JAARVERSLAG 2019-2020 (003)