Update: 29 september 2020

Beste voetballers, trainers en ouders,

Maandagavond heeft het kabinet wederom nieuwe aangescherpte maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen raken ons allemaal, dus ook onze club.

Met dit schrijven willen we jullie hierover informeren.

Vanaf dinsdag 29 september 2020 moeten wij onze kantine sluiten. Een andere opgelegde maatregel betreft het feit dat er geen publiek het sportpark meer op mag om trainingen en/of wedstrijden te bekijken. Ouders dienen hun kinderen weer bij de poort af te zetten en buiten de poort op te halen. Ons advies is om de kinderen omgekleed naar de club te laten komen en thuis te douchen.

Een uitzondering op bovenstaande betreffen de ouders die hun kinderen t/m 17 jaar naar uitwedstrijden rijden. Zij vallen niet in de categorie ‘toeschouwers’, maar in de categorie ‘begeleiding’ en mogen het sportpark dus wél betreden. Hoe dit in de praktijk zal gaan zal in de komende dagen moeten gaan blijken. Wij hebben hier de nodige vragen over gesteld richting de KNVB.

Bovenstaande maatregelen gaan in op dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur en gelden voor een periode van 3 weken. Zodra er weer nieuws is, komen we vanzelfsprekend weer met een update.

Wij willen iedereen verzoeken zich aan deze nieuwe maatregelen te houden, evenals de reeds bekende/bestaande maatregelen. Wij hopen op jullie begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Bestuur IJ.V.V. De Zwervers

—————————————————
Update: 10 september 2020

Geachte leden,

Om een zo veilig mogelijk sportklimaat te garanderen heeft het bestuur vorige week een aantal regels gecommuniceerd. Omdat de KNVB geen landelijk protocol heeft opgesteld hebben wij die regels samen met een aantal andere verenigingen afgestemd vanuit het oogpunt dat sporten prioriteit één heeft en alle andere zaken en diensten op ons complex daar ondergeschikt aan zijn. Tevens hebben wij ons daarbij voornamelijk gericht op de binnenruimten.

Uit de vele reacties en kritiek die hierop volgde maken wij op dat het in de praktijk lastig/onmogelijk wordt om de sport uit te blijven oefenen. Wij zullen vanaf heden ons standpunt dan ook herzien naar een dringend advies. Er zullen volgens normale situatie kleedkamers beschikbaar worden gesteld waarbij wij nog steeds met klem vragen zoveel mogelijk thuis om te kleden, geen ouders in de kleedkamers toe te laten en maximaal 6 volwassenen tegelijk te laten omkleden. Dit is voor ons niet te handhaven en wij doen dus een beroep op een ieders medewerking.

Voor wat betreft de kantine hebben wij de regels echter aangescherpt aan de hand van de ervaringen van afgelopen weken en zal er voorlopig een sluitingstijd van 20.00 uur worden gehanteerd op zaterdag en 23.00 uur op weekdagen.

Wij rekenen op ieders begrip en medewerking zodat we op onze club zo lang mogelijk kunnen blijven genieten van een veilig sportklimaat.

Het bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *