Vorige week hebben bestuursleden van onze club en die van L.M.O. hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de clubs en de gemeente. Deze samenwerkingsovereenkomst bevat alle afspraken die betrekking hebben op de nieuwbouw. Meer informatie hierover in onderstaand persbericht!

Nieuwe accommodatie voor IJ.V.V. De Zwervers en L.M.O. weer een grote stap dichterbij

L.M.O., IJ.V.V. De Zwervers, Sportbedrijf en gemeente Rotterdam hebben een overeenkomst gesloten over de bouw en het gebruik van een nieuwe accommodatie.

De gemeente wil door middel van de maatregel ‘Kwaliteitsslag sportcomplexen’ investeren in een aantal buitensportcomplexen. De bestaande (capaciteits)knelpunten moeten worden opgelost en de capaciteit voor beoefening van veldsporten vergroot. Binnen dit kader hebben de clubs en de gemeente de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van één nieuwe accommodatie voor beide voetbalverenigingen. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De nieuwe accommodatie bestaat uit één clubgebouw met 2 kantines, 16 kleedkamers, bijbehorende inpandige ruimten en de direct omliggende buitenruimte. De accommodatie zal gebouwd worden op de huidige parkeerplaats van IJ.v.v. De Zwervers. De bestaande clubgebouwen en bijbehorende opstallen van L.M.O. en IJ.V.V. De Zwervers zullen worden gesloopt.

Vanwege de maatregelen die genomen zijn in het kader van de bestrijding van het corona virus heeft er geen gezamenlijk tekenmoment plaatsgevonden van deze mijlpaal. Op dit moment tekenen alle vertegenwoordigers individueel de stukken.

Het is jammer, maar in deze situatie begrijpelijk, dat er geen gezamenlijk tekenmoment plaats kan vinden. De clubs zijn vooral blij dat er nu snel gestart kan worden met de bouw. In de zomer van 2021 hopen L.M.O. en IJ.V.V. De Zwervers de nieuwe accommodatie in gebruik te kunnen nemen.

De Bestuursleden van L.M.O en IJ.V.V. De Zwervers moesten in verband met de Corona maatregelen afzonderlijk tekenen.