Vrijdagavond 11 oktober jl. was de Jaarlijkse Algemene Vergadering. Aanwezig waren 32 stemgerechtigde leden.

Er stonden geen echt schokkende zaken op de agenda, die dan ook vrij vlot kon worden afgewerkt. Een kort verslag:

-het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag van de secretaris werden akkoord bevonden.

-de penningmeester heeft de financiële stukken incl. de begroting 2019-2020 doorgenomen en de nodige vragen beantwoord. De vergadering heeft vervolgens het bestuur decharge verleend.

-kort is info gegeven over de stand van zaken rond de nieuwbouw. Probleem is dat in de holle bomen bij de parkeerplaats vleermuizen zijn gesignaleerd en dat is de reden van vertraging. Er mag niets gesloopt worden. Voorzien is dat in april 2020 gestart kan worden met de nieuwbouw.

-de bestuurssamenstelling wijzigt door het aftreden van secretaris Jan Laffeber en bestuurslid  jeugdzaken Jim Goudman. In hun plaats zijn Bram Poldermans resp. Brigitte Bultje benoemd. Voorts is het bestuur uitgebreid met Joeri Kapsenberg en Kenneth Gorree. De bestuurssamenstelling is nu als volgt: Edwin Hoogerwerf voorzitter; Bram Poldermans secretaris; Jordi Vermaas penningmeester; Kees Oole vice-voorzitter; Albert Elzinga bestuurslid voetbalzaken; Brigitte Bultje bestuurslid jeugdzaken; Joeri Kapsenberg bestuurslid jeugdvoetbalzaken; Kenneth Gorree bestuurslid vrijwilligerszaken. De exacte taakverdeling wordt binnenkort als bijlage 1 HuisHoudelijk Reglement gepubliceerd.

-de afscheidnemende Jim Goudman werd op voordracht van het bestuur benoemd tot lid van verdienste. De eveneens afscheidnemende Jan Laffeber krijgt binnenkort de gouden speld van de KNVB.

-het jaarverslag van de commissie waarden en normen stemde tot tevredenheid, zeker gezien het geringe aantal behandelde zaken.

Uiteraard zal het volledige verslag tzt. worden gepubliceerd op de website.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *