Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wetgeving moet er voor zorgen dat jouw persoonsgegevens beter worden beschermd door versterking en uitbreiding van jouw privacyrechten. Vanuit de AVG mag IJVV De Zwervers niet meer gegevens verzamelen, beheren en verwerken dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze van je vragen.

IJVV De Zwervers verzamelt allerlei persoonsgegevens van leden, donateurs en sponsors dat is ook nodig om als voetbalvereniging te kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die nodig zijn voor de inschrijving als lid, de contributiebetaling en de registratie als spelend lid bij de KNVB.

Iedereen die binnen de club werkt met persoonsgegevens zal binnenkort een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen. In de gevallen dat we gegevens met derde partijen delen, zoals bijvoorbeeld beheer van persoonsgegevens in Sportlink, sluiten we met hen verwerkersovereenkomsten.

Met dit bericht willen we je informeren dat we de AVG serieus nemen en dat wij ons reeds enige tijd aan het voorbereiden zijn om op 25 mei te voldoen aan deze wetgeving. Of dat helemaal lukt voor deze datum is nog de vraag, maar we zijn er al wel ver mee.

Binnenkort volgt nieuwe berichtgeving hierover. In dat bericht melden we wat allemaal geregeld is inclusief een privacy statement van de vereniging.

Het Bestuur

Mocht je vragen hebben stuur dan een berichtje naar hoogerwerf.e@daikin.nl