SAVE THE DATE!

Op 19 januari 2018 is de jaarlijkse vrijwilligersavond gepland. Deze avond is bedoeld voor alle helden die onze club door het jaar heen ondersteunen middels het uitvoeren van welke vrijwilligersklus dan ook. Tijdens deze gezellige avond zal BR’er (bekende Rotterdammer) Roel Pot een cursus plat Rotterdams verzorgen, altijd nuttig voor dagelijks gebruik.

Wil je erbij zijn meld het dan bij Kees Oole of stuur hem een mailtje op k.oole@chello.nl.

(ter aanvulling; deze avond vervangt de jaarlijkse kerst-attentie aangezien daar de afgelopen jaren te veel van overbleef)