De Jaarlijkse Algemene Vergadering, ook wel ledenvergadering genoemd, staat gepland voor vrijdag 13 oktober a.s. aanvang 19.30 uur, in onze kantine. Het bestuur nodigt hierbij de leden uit die avond aanwezig te zijn.

Hierbij de agenda, de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag van de secretaris. De financiële stukken zullen ter vergadering beschikbaar zijn.

Agenda JAV d.d. 13 oktober 2017
JAARVERSLAG IJVV DE ZWERVERS SEIZOEN 2016-2017
Notulen JAV 2016-09-23