De bedragen en spelregels betreffende de contributie zijn opgenomen in bijlage 2 bij ons Huishoudelijk Reglement. Dat kunt u vinden onder het kopje IJ.V.V. DE ZWERVERS en CONTRIBUTIEBELEID.

De deadline van 1 september is inmiddels verstreken en zij die nog niet betaald hebben worden verzocht dat zo spoedig mogelijk te doen. Per 1 oktober kan een speelverbod opgelegd worden! Laat het niet zover komen, want dan laat je ook je team(genoten) in de steek, die wellicht met een incompleet team staan! Er kan betaald worden door overmaking op NL43INGB0000653026 tnv. De Zwervers. Uiteraard kunt u ook pinnen in de kantine en op zaterdagen kan er contant betaald worden aan een bestuurslid.

Wie een betalingsregeling wil, moet zelf daartoe het initiatief nemen en contact opnemen. Ingeval de contributie door het Jeugdsportfonds wordt betaald, wordt geadviseerd de aanvraag daarvoor zo spoedig mogelijk in te dienen en ons terzake te informeren. In beide gevallen kunt u terecht via emailadres: j.laffeber@gmail.com of op zaterdagen in de bestuurskamer.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *