Het bestuur heeft een aantal nieuwe spelregels voor de bar en keuken bepaald die per vandaag zullen ingaan. In dit artikel wordt het hoe en waarom toegelicht.

Waarom?

Onze kantine is één van de drie financiële pijlers waar onze club op rust. De afgelopen jaren is gebleken dat de inkomsten van bar en keuken helaas teruglopen. Dit is deels te wijten aan het gebrek aan voldoende vrijwilligers waardoor wij vorig seizoen bijvoorbeeld genoodzaakt waren om de keuken op drukke zaterdagen te sluiten. Andere oorzaken zijn weer wat lastiger te verklaren. Omdat verdere terugloop in omzet op termijn een risico voor de club kan betekenen heeft het bestuur besloten om over te gaan tot actie. Dit houdt in dat stap voor stap een aantal bestaande regels opnieuw onder de aandacht worden gebracht en daarnaast zullen een aantal nieuwe maatregelen worden geïntroduceerd.

Wat?

De volgende maatregelen zijn per direct van kracht:

 

Achterdeur en achter de bar uitsluitend bestemd voor personeel en/of bestuur.

– De achterdeur is geen in- of doorgang – ook niet wanneer deze open staat.
– De ruimte achter de bar en in de keuken zijn uitsluitend bestemd voor vrijwilligers die op dat moment aan het werk zijn.
– De koelkasten en kassa zijn uitsluitend toegankelijk voor personeel.
– Bestellingen worden uitsluitend aangenomen aan de bar en niet meer via de achterdeur.
– Muziekcomputer is niet voor algemeen gebruik.
– Sleutels voor kleedkamers worden uitgedeeld en ingenomen door barpersoneel.

Toelichting: Op sommige dagen lijkt het drukker achter de bar dan ervoor en daarnaast is de achterdeur de afgelopen jaren gepromoveerd tot volwaardige ingang. Dit maakt het werk voor de vrijwilligers lastig en controle onmogelijk. Mensen die graag achter de bar staan verwelkomen wij graag als vrijwilliger!

Bon dient aan het einde van de dag voldaan te zijn.

– Opschrijven en achteraf betalen blijft mogelijk, alleen maximaal voor één dag, aan het einde van de dag is je rekening betaald.
– Rekening vergeten te betalen betekent de volgende dag een e-mail met een herinnering.

Toelichting: Bestellen op rekening komt uit de tijd dat digitaal betalen nog niet bestond. Men had even geen geld op zak maar wilde toch graag een drankje bestellen. Tegenwoordig heeft iedereen digitale betaalmiddelen in de vorm van PIN of clubkaart. Het bestellen op rekening is dus niet meer noodzakelijk en puur verworden tot een service naar onze leden Deze dienst zullen wij blijven hanteren voor het comfort van onze leden echter niet meer volgens het bank-principe maar volgens het restaurant-principe. Aan het einde van de dag wordt de rekening voldaan!

Cash betalingen zijn alleen nog mogelijk op zaterdag.

– Er is op weekdagen geen wisselgeld meer achter de bar beschikbaar.
– Consumpties kunnen uitsluitend met clubkaart of pin betaald worden.
– Clubkaarten blijven gratis verkrijgbaar aan de bar.

Toelichting: Het verzorgen van voldoende wisselgeld op doordeweekse dagen is arbeidsintensief, vormt een risico en maakt het tevens onmogelijk om dagelijks de kas te controleren. PIN en clubkaart zijn inmiddels volop in gebruik en dit maakt cashbetalingen overbodig. Er zijn al verenigingen die volledig cash-less werken, bij wijze van service staan wij cashbetalingen op zaterdagen nog toe.

Hoe?

De maatregelen zullen via de website bekend gemaakt worden en tevens via diverse uitingen in de kantine aangekondigd worden.

Met het invoeren van deze maatregelen denken wij een eerste stap te zetten richting een verbeterd kantinebeleid en zijn wat ons betreft niet meer dan logisch, een ABC-tje. De komende weken en maanden zullen er meer aanpassingen aangekondigd worden. Deze beslissingen zijn bestuursbesluiten en zijn zodoende geen discussiepunten meer.

Alvast bedankt voor de medewerking van een ieder!

Het Bestuur.